VIZIJA:

Vizija Partnerstva za društveni razvoj je moderno društvo u kojem nove tehnologije, demokratski sustav, zakoni i javne politike ispunjavaju svoju temeljnu svrhu ostvarenja građanskih prava, sloboda i jednakih mogućnosti, te osiguravaju kontinuirani svakodnevni napredak zajednice u kojoj živimo.

MISIJA:

Partnerstvo za društveni razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija civilnog društva koja inicira, razvija i vodi demokratske procese izgradnje aktivne građanske zajednice, beskompromisno primjenjujući načela zaštite javnog interesa, jednakopravnosti, etike, nenasilja, te integriteta u ponašanju svih dionika društvenih procesa.

Koristeći i razvijajući suvremena tehnološka rješenja i metode, Partnerstvo za društveni razvoj izravno pomaže građanima u zaštiti ljudskih prava, provodi istraživanja i nadzor učinka javnih politika, informira, educira i motivira javnost, te zagovara kontinuiranu pozitivnu društvenu promjenu.