SELDI je koalicija za borbu protiv korupcije i dobro upravljanje koju je u studenom 2012. osnovalo 17 istomišljenika OCD-a u jugoistočnoj Europi, a uključuje partnere iz devet zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kosovo*, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska ). Od 2020. obuhvaća 39 članica (OCD-a i antikorupcijskih agencija) iz 14 zemalja (uključujući Armeniju, Gruziju, Moldaviju, Ukrajinu i Rumunjsku). Mreža djeluje na temelju zajedničke strategije i dogovorenog akcijskog plana. Njen je cilj pridonijeti dinamičnom civilnom društvu u regiji, sposobnom sudjelovati u javnoj raspravi i utjecati na politiku i proces donošenja odluka u području borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja. Regionalna inicijativa nastavak je Inicijative za pravni razvoj jugoistočne Europe (SELDI), koju su 1999. godine stvorile vodeće neprofitne organizacije, predstavnici vladinih institucija i stručnjaci iz zemalja jugoistočne Europe s ciljem izgradnje javno-privatnih koalicija za pravne razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Republici Makedoniji, Rumunjskoj, Sloveniji i Turskoj.

Trajanje projekta: 05/2018 – 05/2022

Donator: Europska unija

Vrijednost projekta: EUR 999.707

Nositelj projekta: Macedonian Center for International Cooperation (MCIC)

Partneri u projektu: