E-SCORE projekt zasniva se na PSD-ovom više od desetljeća dugom strateškom angažmanu u borbi protiv korupcije i izgradnji integriteta u javnoj administraciji na području Hrvatske, jugoistočne Europe i državama članicama Europske unije. To je slojevit, međusektorski projekt koji će povezati različite aspekte borbe protiv korupcije i izgradnje integriteta u javnoj nabavi. Krajnji, odnosno opći cilj ovog projekta je izgradnja društvenih kapaciteta Hrvatske za stalni napredak u području borbe protiv korupcije na svim razinama (lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj) s posebnim naglaskom na civilno društvo, lokalnu samoupravu i stručnjake za javnu nabavu. Specifični ciljevi uključuju jačanje kapaciteta relevantnih lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih medija za odgovarajuće kontinuirano praćenje, vrednovanje i oblikovanje prioriteta u podučju borbe protiv korupcije (javna nabava, sukob interesa, upravljanje informacijama, klijentelizam, favoriziranje); razvoj novih IT alata dostupnih javnosti za praćenje politika u području borbe protiv korupcije / za integritet; izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije (etički kodeksi i standardi integriteta) ključnih hrvatskih dionika u javnoj nabavi; poboljšanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti javne uprave u Hrvatskoj; osmisliti stabilnu međusektorsku akciju na više razina s ciljem nadzora antikorupcijskih žarišta; mobilizirati aktivno građanstvo u praćenju provedbe ključnih antikorupcijskih politika.

Trajanje projekta: 01/2015 – 01/2017

Donator: Europska unija; Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Vrijednost projekta: EUR 274.908,15

Nositelj projekta: Partnerstvo za društveni razvoj

Partneri u projektu:

Analiza integriteta u postupcima javne nabave u Republici Hrvatskoj