Poboljšanje transparentnosti pri upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima te u isto vrijeme omogućavanje sudjelovanja javnosti i organizacija civilnog društva u osmišljavanju, razvoju i praćenju upravljačkih politika.

Specifični ciljevi projekta:

  • razvoj tehničke(IT) i socijalne (model kros-sektorske suradnje) infrastrukture za sudjelovanje javnosti u praćenju i izradi javnih politika u ključnim područjima visokog rizika vezanima za integritet; povećati transparentnost,
  • otvorenost i odgovornost lokalnih samouprava te poboljšati učinkovitost upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima na razini općina;
  • povećati transparentnost pri planiranju i dodjelama koncesija;
  • razvoj partnerstva između organizacija civilnog društva i općina u povećanju transparentnosti, integriteta i borbe protiv korupcije;
  • izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za nadzor, procjenu i utjecaj na politike upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima; osigurati transparentnost i otvorenost države pri upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima kroz IT alate prilagođene korisnicima;
  • uključiti javnost u planiranje i nadzor upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima.

Trajanje projekta: 11/2015 – 11/2017

Donator: Europska unija; Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Vrijednost projekta: EUR 194.935,85

Nositelj projekta: Partnerstvo za društveni razvoj

Partneri u projektu:

Rezultati istraživanja o upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima u području javne nabave, dodjeli koncesija i urbanom planiranju

integrity_observers_logo