Projekt se zasniva na više od desetljeća dugom strateškom angažmanu u borbi PSD-a i projektnih partnera protiv korupcije, povečanju transparentnosti i izgradnji integriteta u svim područjima od javnog interesa ( javnoj administraciji, medijima, istraživačkom novinarstvu i civilnom društvu) na području jugoistočne Europe i država članicama Europske unije. Krajnji, odnosno opći cilj ovog projekta je uspostava neovisnog, održivog i višeslojnog međudržavnog mehanizma za aktivno praćenje medijskih politika, zagovaranje i brzu reakciju na probleme u JI Europi.

Trajanje projekta: 11/2013 – 12/2017

Donator: Europska unija, IPA Civil Society Facility; Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Vrijednost projekta: EUR 621.805,78

Nositelj projekta: Partnerstvo za društveni razvoj

Partneri u projektu: