Udruga Partnerstvo za društveni razvoj kontinuirano je aktivna u području politike istraživanja od 2001. godine, te je kao takva postala institucija podrške i promocije demokratskih vrijednosti, te aktivan sudionik u procesima odlučivanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, čime utječe na javne politike u područjima društvenog razvoja i borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava, organiziranog kriminala i trgovine ljudima.

Područja djelovanja:

 • vlada i civilni sektor (javni sektor za financijsko upravljanje, pravni i pravosudni razvoj, državna uprava, jačanje civilnog društva, izbori, ljudska prava, slobodan protok informacija, prevencija i rješavanje sukoba, mir i sigurnost, civilna izgradnja mira, sprječavanje i razrješavanje sukoba, izgradnja mira u poslijeratnim područjima (UN);
 • socijalna infrastruktura i usluge;
 • podrška nevladinim organizacijama (podrška lokalnim i regionalnim udrugama).

Djelokrug:

Lokalne vlasti, nevladine organizacije (NVO), žrtve kršenja ljudskih prava i žrtve korupcije, nacionalni i međunarodni donositelji odluka, novinari kojima je prekršeno pravo na slobodu izražavanja.

Službeni status organizacije:

 • udruga, neprofitna organizacija, nevladina organizacija
 • datum registracije: Republika Hrvatska, Državni ured za javnu upravu, 30. rujna 1999.
 • registracijski broj: 00001574
 • OIB: 73544751790

Ključne aktivnosti organizacije:

PSD sudjeluje u izgradnji i razvoju demokratskog društva kroz zaštitu i zalaganje za načela jednakosti, etike, nenasilja, transparentnosti i društvene odgovornosti u postupcima i ponašanju svih sudionika u društvenim procesima.

PSD je kontinuirano aktivan u području politike istraživanja od 2001. te je kao takav postao institucija podrške i promocije demokratskih vrijednosti, te aktivno sudjeluje u procesima odlučivanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini čime utječe na javne politike u području društvenog razvoja i borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava, organiziranog kriminala i trgovine ljudima.

Glavne aktivnosti PSD-a koje proizlaze iz ciljeva organizacije su:• promicanje ljudskih potencijala u području društvenog razvoja;

 • razvoj modela nenasilnog društvenog razvoja;
 • ublažavanje posljedica koje proizlaze iz socijalne tranzicije i prelaska na novi gospodarski sustav;
 • borba protiv korupcije s naglaskom na razvoj transparentnih i društveno odgovornih mehanizama javne uprave i mehanizama kontrole građana nad administrativnim procesima, kao i sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka;
 • zaštita ljudskih prava s posebnim naglaskom na prava žrtava kršenja građanskih i ljudskih prava općenito, prema međunarodnim konvencijama;
 • razvoj i zagovaranje pozitivnih javnih politika na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • razvoj mehanizama suradnje i međusobnog djelovanja građana na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • pomoć i posredovanje u rješavanju društvenih sukoba na nenasilan način;
 • predlaganje miroljubive metode rješavanja sukoba unutar zajednice koji su zadovoljavajući za sve uključene strane;
 • podizanje svijesti javnosti o problemima u zajednici, te predlaganje i zagovaranje pozitivnih razrješenja problema o kojima je riječ;
 • sudjelovanje u izgradnji demokratskih institucija i mehanizama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, s posebnim naglaskom na izgradnju anti-korupcijskih mehanizama;
 • razvoj društveno odgovornih organizacija civilnog društva (CSO);
 • sudjelovanje u procesima razvoja vladavine prava na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • poticanje društvenog razvoja.