Od 2003. godine provodimo Projekt dokumentiranja i praćenja korupcije (CDMP), koji se sastoji od nekoliko razina. Prvu razinu čini zaprimanje slučajeva: ukoliko smatraju ili sumnjaju da su oštećeni nekim koruptivnim djelom, građanke i građani mogu nam se obratiti za pomoć. Koristeći otvorena pitanja, s građanima i građankama razgovaramo o kronologiji njihova slučaja, pozadini, uključenim osobama, oštećenim osobama, kao i o detaljnom opisu pretpostavljenih kriminalnih (ili drugih) radnji. Uz njihovo dopuštenje, prikupljamo relevantne podatke i pratimo njihov slučaj kroz administrativni sustav Republike Hrvatske. Sljedeća razina je proučavanje slučaja i utvrđivanje činjeničnog stanja. Koristimo Zakon o pravu na pristup informacijama kao jedno od glavnih sredstava u procesu utvrđivanja činjeničnog stanja i kao servis građanima i građankama kojima je informacija potrebna. Po utvrđenom činjeničnom stanju, odnosno po utvrđenoj opravdanoj sumnji u koruptivno djelo, pripremamo slučaj za istražna tijela i tijela kaznenog progona. Nakon što je slučaj predan na postupanje nadležnim tijelima, naše aktivnosti se nastavljaju u pogledu nadzora postupanja nadležnih tijela po podnesenoj prijavi sve do kraja postupanja, odnosno izdavanja rješenja. CDMP provodimo kontinuirano i pro bono. Smatramo ga našim doprinosom društvu i zajednici u kojoj živimo. Konačno, njime sustavno provodimo „provjeru stvarnosti“ i osiguravamo da naše druge aktivnosti, istraživanja javnih politika, razvoj novih alata i preporuka odgovaraju na potrebe i nedostatke utvrđene u okviru CDMP-a.